ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโซล่าเซลล์ เพิ่มการมองเห็นด่านตรวจได้ชัดเจนและไกลมากกว่า 1,000 เมตร และประหยัดค่าไฟได้ถึง 100%

ถ้าการตั้งด่านหยุดตรวจที่มองเห็นไม่ชัดเจนในตอนกลางคืน ไม่ได้รับการแก้ไข จะเกิดอะไรขึ้น?

No products were found matching your selection.

error: Alert: Content is protected !!