ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดไฟหมุน 2 ด้าน คือทางเลือกที่ดีที่สุดในการช่วยมองเห็นจุดตรวจได้ชัดในเวลากลางคืนและช่วยให้จราจรไม่ติดขัดในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำลังปฎิบัติงาน

จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าป้ายหยุดตรวจทั่วไปในเวลากลางคืนไม่ชัดเจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สามารถแก้ไขได้ทันทีตอนนี้!!

No products were found matching your selection.

error: Alert: Content is protected !!