ผู้นำด้านอุปกรณ์จราจร ที่ทันสมัย และครบวงจร มากที่สุด ในประเทศไทย!!

ด่วน!! ทางเรามีบริการดูหน้างานเพื่อตรวจสอบหรือวัดขนาดพร้อมให้คำปรึกษา ฟรี...คลิ๊กเลย!!

นโยบายการรับคืนสินค้า

วิธีการรับคืนสินค้า

 

1. บริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าจากปัญหาการสั่งซื้อ หรือจัดส่งผิดพลาดภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้า โดยสินค้าและ "หีบห่อบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์" และ "ไม่มีร่องรอยการใช้งาน"

2. สินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตตามแบบโดยเฉพาะเจาะจง หรือที่บริษัทฯ จัดหาให้ลูกค้าเป็นการเฉพาะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าว

3. การคืนสินค้า จะต้องมีเอกสาร ใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน นำมาคืนให้กับทางบริษัทฯ ทุกกรณี หากไม่มีใบกำกับภาษีขายกลับคืนมา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าบางประเภท อาทิเช่น สีทาถนน กลุ่มเครื่องมือวัด สเปรย์ เคมีภัณฑ์ทั้งหมด และกาว และกลุ่มสินค้าที่มีสัญลักษณ์ No Return

5. กรณีที่ไม่รับเปลี่ยนคืน คือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, สั่งสินค้าผิด, การประสงค์จะทำให้เสียหาย การใช้งานผิดประเภท หากต้องการเคลมสินค้า ทางลูกค้าต้องมีใบส่งสินค้าจากการสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงวันที่การสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากไม่มีใบส่งสินค้าในทุกกรณี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาชี้ขาดในการรับคืนสินค้า
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Customer Service โทร 02-114-7006 หรืออีเมล์ sale@smartbestbuys.com