>>นโยบายการรับคืนสินค้า

ร้านไทยจราจร

การส่งคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

1. บริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าจากปัญหาการสั่งซื้อ หรือจัดส่งผิดพลาดภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้า โดยสินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ของยี่ห้อนั้นๆ (ถ้ามี) นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้า/ยี่ห้อที่ระบุว่าขอเงินคืนไม่ได้ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

2. ท่านต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน

3. สินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตตามแบบโดยเฉพาะเจาะจง หรือที่บริษัทฯ จัดหาให้ลูกค้าเป็นการเฉพาะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าว

4. การคืนสินค้า จะต้องมีเอกสาร ใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน นำมาคืนให้กับทางบริษัทฯ ทุกกรณี หากไม่มีใบกำกับภาษีขายกลับคืนมา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าบางประเภท อาทิเช่น สีทาถนน กลุ่มเครื่องมือวัด สเปรย์ เคมีภัณฑ์ทั้งหมด และกาว และกลุ่มสินค้าที่มีสัญลักษณ์ No Return

6. กรณีที่ไม่รับเปลี่ยนคืน คือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, สั่งสินค้าผิด, การประสงค์จะทำให้เสียหาย การใช้งานผิดประเภท หากต้องการเคลมสินค้า ทางลูกค้าต้องมีใบส่งสินค้าจากการสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงวันที่การสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากไม่มีใบส่งสินค้าในทุกกรณี

7. ท่านอาจดำเนินการส่งคืนสินค้าผ่านทาง ไปรษณีย์ โดยส่งคืนสินค้ากลับมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด 519/174-6 ซอยประชาอุทิศ 121 เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 สินค้าที่ท่านส่งคืนมาพร้อมด้วยใบคืนสินค้า ปกติจะได้รับคืนที่คลังสินค้าของเราภายใน 7-10 วันหลังจากวันที่ท่านนำสินค้าส่งคืน เราจะคืนเงินให้ภายใน 30 วัน หลังจากที่เราได้รับสินค้าคืน โดยทางเราจะคืนเงินให้ท่านด้วยวีธีการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับท่านเต็มจำนวนของค่าสินค้าที่ท่านซื้อจากเราไป รายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปสอบถามได้ที่ email : sale@smartbestbuys.com

8. ในบางกรณี นโยบายการชำระเงิน/การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับสินค้าบางอย่างอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปตามที่ระบุไว้ในนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาชี้ขาดในการรับคืนสินค้า
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Customer Service โทร 02-114-7006 หรืออีเมล์ sale@smartbestbuys.com