การขออนุมัติเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า

ทางลูกค้า สามารถสมัครขอเครดิตในการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด ได้ โดยกรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่าง :

รายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาเครดิต / TERMS AND CONDITION ACCEPTANCE

 1. การระงับสัญญาเครดิต

กรณีที่มี ยอดค้างชำระเกินกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเครดิต

2. การยกเลิกสัญญาเครดิต

กรณีที่ไม่มีการสั่งซื้อ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ ค้างชำระ เกิน 90 วัน

3. เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ **

ผู้ซื้อ หากไม่ได้ชำระเงินตามเงื่อนไขการได้รับเครดิตแล้วนั้น บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด สามารถคิดดอกเบี้ยปรับ รวมถึงค่าบริการ ทางกฏหมาย เป็นเงิน 2% ต่อเดือน ของยอดที่ผิดนัดชำระ

ขั้นตอนการขออนุมัติเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า

 1. ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครขอเครดิตการสั่งซื้อสินค้าที่  Link (กดเพื่อดาวน์โหลด)
 2. กรอกเอกสาร การสมัครขอเครดิตการสั่งซื้อสินค้าให้ครบถ้วน
 3. จัดเตรียมเอกสารดังนี้ :
  3.1 สำเนาหนังสือ รับรองบริษัท ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
  3.2 สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20/01 หรือ 09)
  3.3 แผนที่บริษัท สถานที่จัดส่งสินค้า,สถานที่วางบิลรับเช็ค (ในกรณีที่เป็นคนละแห่ง )
  3.4 ระเบียบการวางบิล/ ระเบียบการชำระเงิน
  3.5 เอกสารการสมัครขอเครดิตที่กรอกครบถ้วน (ดาวน์โหลดจากข้อ 1)
  *** เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
 4. ส่งเอกสารมาที่ อีเมล account@smartbestbuys.com โดยระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “สมัครขอเครดิต (ชื่อบริษัท)”
 5. รอทำการพิจารณาจากทางบริษัทฯ โดยทางฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จะตอบกลับทางอีเมล

*สิทธิ์ในการอนุมติเครดิต และเงื่อนไขการให้เครดิตการสั่งซื้อสินค้า ต้องมาจาก บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามรายละเอียด ติดต่อแผนกบัญชี
โทร 02-114-7006 ต่อ 111, E-mail : account@smartbestbuys.com