กรุณาอ่านก่อนสมัครเข้าทำงาน : 

 

วัฒนธรรมองค์กร ของเรา ชาว SMART 

(SMART Organizational Culture)

 

ค่านิยมองค์กร ของ SMART คือ สิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากที่สุดในการคัดสรรคนเข้าทีม เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน เรื่องของการให้บริการโดยเราคำนึงถึงลูกค้าเป็นที่ตั้ง ความมีวินัยในการคัดสรรสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยสร้างความปลอดภัย และยังช่วยยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตให้กับลูกค้า และ การใช้ชีวิตของคนไทย โดยเรามีความเชื่อว่า “ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่รอไม่ได้” เราจึงให้ความสำคัญกับความเร็วในการให้บริการ รวมถึงการทำให้ทีมงานของเรามีความสุขในการทำงาน เพื่อลูกค้าจะได้รับการส่งต่อความสุข โดยเรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์จากเราอย่างที่ดีที่สุด

วัตนธรรมองค์กร ของพวกเรา ชาว SMART มี 6 ข้อ คือ : 

  1. มุ่งเน้นลูกค้า : เราออกแบบการให้บริการ หลักการตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย การวางกลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นหลัก มากกว่ายึด กระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน เราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป มากกว่าความสบายของพวกเรา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

  2. มีวินัย : เราเชื่อเรื่องความมีวินัยในการทำงาน มากกว่าความเก่งกาจในตัวบุคคล เพราะเรามีความเชื่อว่า ความสม่ำเสมอ หรือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ยอมแพ้ คือจุดที่จะทำให้เราชนะใจลูกค้าได้ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองอย่างมีวินัย เราให้ความสำคัญกับคนที่มีความรับผิดชอบสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูด หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพราะเราเชื่อว่า “อิสระให้ได้กับเฉพาะคนที่มีความรับผิดชอบสูงเท่านั้น”
  3. มี Passion : เรามีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกับองค์กร เรามีความเอาใจใส่ และ ลึกซึ้งในหน้าที่การทำงานของเราโดยจะ สรรหาสิ่งใหม่ๆมาปรับปรุงการทำงานมากกว่าทำตามคำสั่ง เราพร้อมเป็นพลังบวกให้คนอื่นๆ มากกว่านั้น เราเชื่อในการทำงานหนักแต่ต้องสนุก มากกว่า มาทำงานแบบไร้เป้าหมาย ทำตัวเบื่อหน่าย หรือ มาทำงานไปวันๆ เราเชื่อว่า เมื่อพวกเรามีความสุข เราจะสามารถส่งต่อความสุขไปหาลูกค้าได้

  4. กล้าเผชิญปัญหา : เราให้ความสำคัญกับการกล้าเผชิญปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข มากกว่าแอบซ่อนปัญหา เรายินดีช่วยแก้ปัญหา มากกว่าแค่เอาปัญหามาบอกแต่ไม่ได้ร่วมแก้ปัญหาใดๆ เรายินดีรับผิดชอบร่วมกันถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะไม่ใช้เกิดจากเราหรือแผนกเรา แต่ถ้าเป็นปัญหาของลูกค้า หรือ องค์กร เรายินดีมีส่วนร่วมมากกว่า โทษกันไปมา หรือ โทษสถานการณ์ และปัดความรับผิดชอบ
  5. ตรงไปตรงมา : เรายินดียกประเด็นปัญหา ขึ้นมาพูดอย่างตรงไปตรงมา มากกว่า เก็บซ่อนปัญหาไว้ใต้พรม พวกเราให้ความสำคัญกับความโปร่งใส มากกว่านินทาให้ร้าย หรือ แทงข้างหลังกัน เรายินดีบอกในสิ่งที่พัฒนาได้กับเพื่อนร่วมทีม เพราะเราเชื่อใจว่าเขาหวังดีกับเรา เราไม่ชอบซุกปัญหา จนปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ รวมถึง เมื่อเราไม่รู้ไม่เชี่ยวชาญ เราจะบอกว่าไม่รู้ มากกว่าทำเป็นมั่นใจว่าเรารู้และให้ข้อมูลผิดๆ เพราะกลัวคนอื่นมองว่าเราเป็นคนไม่มีความสามารถ เราเชื่อว่า ความตรงไปตรงมา ทำให้เราแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดีกว่าการเก็บไปพูดลับหลังกัน
  6. เข้าอกเข้าใจ : เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เรารับฟังปัญหา จากลูกค้า และ เพื่อนร่วมทีม อย่างเข้าใจโดย เราจะไม่พูดตัดสินกัน เราทุกคนยินดีพูดคุยกับลูกค้า หรือ เพื่อนร่วมงาน เพื่อทำความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจปัญหาอย่าลึกซึ้ง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ออกแบบวิธีการได้ดีกว่า คิดเอาเองและลงมือทำโดยไร้ความเข้าใจ หรือทำแค่ให้งานเสร็จ แต่ไม่สำเร็จ