“เราจะเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ” คือ วิสัยทัศน์ ของร้านไทยจราจร

กิจกรรมตอบแทนสังคม  “สมาร์ท เปลี่ยนโรงเรียนให้ปลอดภัย” ณ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

“โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ ใช้เวลาอยู่นานที่สุดรองจากบ้าน ดังนั้น ความปลอดภัยของโรงเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ๆ กิจกรรม “เปลี่ยนโรงเรียนให้ปลอดภัย” จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติ”
 
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านของทางร้านไทยจราจร ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและลูกหลานของเราในครั้งนี้  ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต…
 
กิจกรรมตอบแทนสังคมปี2566 ณ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

กิจกรรมตอบแทนสังคม  “สมาร์ท เพื่อสังคม” ณ วัดชมนิมิตร ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

“การมอบกรวยจราจร อุปกรณ์สำหรับเพิ่มความปลอดภัยในครั้งนี้ ทางเรามีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มความปลอดภัย และ คุณภาพการใช้ชีวิตให้แก่คนในสังคมไทย”

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านของทางร้านไทยจราจร ที่มีส่วนช่วยในการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ …

กิจกรรมตอบแทนสังคม ณ วัดชมนิมิตร

กิจกรรมตอบแทนสังคม ” สมาร์ท ทำดีเพื่อสังคม ปี 2565 ” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

“การร่วมกันช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้ จะไม่ได้พลิกฟื้นแค่ชุมชน แต่จะพลิกฟื้นถึงปากท้องของคนทั้งประเทศ เพราะแหล่งธรรมชาตินี้เป็นจุดกำเนิดของอาหารหลายอย่างที่เรากินกันในทุกๆวัน”
 
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านของทางร้านไทยจราจร ที่มีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นผืนป่าในครั้งนี้  ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต…
 
 
กิจกรรมตอบแทนสังคมปี 2565

กิจกรรมตอบแทนสังคม “สมาร์ท ทำดีเพื่อสังคม ปี 2564 ” ณ วัดป่าศรีไพบูลย์ จังหวัด หนองบัวลำภู

กว่า 200 ชีวิต ที่ได้รับความสุข – บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ นำของใช้จำเป็นมาแจก และ รวบรวมปัจจัยมาถวาย กว่า 600,000 บาท ให้กับชุมชนวัดป่าศรีไพบูลย์ ที่ จังหวัด หนองบัวลำภู

 

ขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบุญ และ ลูกค้าทุกท่านของทางร้านไทยจราจร ที่มีส่วนช่วยในงานบุญครั้งนี้ ขอให้ผลบุญ ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต…

กิจกรรมตอบแทนสังคมปี 2564
ร้านไทยจราจร
ร้านไทยจราจร
ร้านไทยจราจร

กิจกรรมตอบแทนสังคม “สมาร์ท ทำดีเพื่อสังคม ปี 2563 ” ณ มูลนิธิบ้านพระพร – คริสเตียน เรือนจำ พันธกิจ

กิจกรรมครั้งนี้เราจัดที่ มูลนิธิบ้านพระพร – คริสเตียน เรือนจำพันธกิจ เหตุผลเพราะ จากที่เราได้ทำการสำรวจมา ที่มูลนิธิบ้านพระพร ยังขาดแคลนการช่วยเหลือค่อนข้างมาก ซึ่งไม่ค่อยมีบริษัท มาทำกิจกรรมตอบแทนสังคมที่นี่ และเนื่องจากเด็กๆที่นี่มีมากกว่า 150 คนที่ด้อยโอกาส บางวันต้องขอความช่วยเหลือจากเครือครัสตจักรที่อื่น เพื่อขอข้าวมาบริจาค ให้น้องๆในบ้านได้มีรับประทานกัน ซึ่งมีอีกหลายอย่างที่ขาดแคลน เช่น อาหาร ของแห้ง เสื้อผ้า ของใช้ด้านการศึกษา และพวกยา เป็นต้น ดังนั้น ร้านไทยจราจร จึงตัดสินใจ ทำกิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้ ที่มูลนิธิบ้านพระพร – คริสเตียน เรือนจำพันธกิจ เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์

กิจกรรมตอบแทนสังคมปี 2563

เกี่ยวกับ “ร้านไทยจราจร”

ต้นกำเนิด ร้านไทยจราจร รวมทั้งประวัติก่อตั้ง แนวทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร วิธีการบริหารงานของเรา ลูกค้าจะได้ทราบถึงค่านิยมองค์กร และหลักการทำธุรกิจของร้านไทยจราจรได้ที่นี่