5 วิธีการวางทิศทางการเดินรถ ในลานจอดรถ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หัวใจสำคัญหลัก ๆ ของการทำลานจอดรถขึ้นมาคือเรื่องของความปลอดภัย โดยความปลอดภัยที่ว่านี้หากแยกประเภทออกมาก็สามารถแบ่งได้อีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยของทรัพย์สินเมื่อมีการจอดรถแล้ว, ความปลอดภัยโดยรอบที่เมื่อขับไปแล้วไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งเรื่องหลังนี้เองมันจะเกี่ยวข้องกับเส้นทางภายในลานจอดรถเป็นสำคัญ พูดง่าย ๆ คือ หากมีการวางทิศทางของการจอดรถไม่ดีพอโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมีสูงมาก ร้านไทยจราจร จึงขอแนะนำ 5

อย่างแม่น!! 5 เทคนิค คำนวณคาดการณ์ สต๊อกสินค้าให้แม่นยำ

การทำธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากจำเป็นต้องคำนึงถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการจัดเก็บสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้มีสินค้าพอจำหน่าย แต่ก็ไม่ทำให้สินค้าล้นสต๊อกเกินความจำเป็นด้วย เพราะอาจส่งผลต่อสภาพคล่องตัวของบริษัทได้  นอกจากนี้ การใช้สูตรหรือเทคนิคคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ยังมีประโยชน์มากอีกด้านหนึ่ง คือการเลือกสถานที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งปัจจุบัน มีโกดังหรือคลังสินค้าให้เช่า อยู่หลายขนาดพื้นที่ หากสามารถคำนวณสต๊อกได้อย่างแม่นยำ ก็จะทำให้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเช่าสถานที่ขนาดใหญ่เกิดจำเป็นด้วย 

6 วิธี ป้องกันพนักงานขโมยของใน “คลังสินค้า”

คลังสินค้าคือพื้นที่ที่มีการจัดเก็บสินค้าและข้าวของต่าง ๆ เอาไว้มากมาย ซึ่งล้วนมีราคาและปริมาณมหาศาล ดังนั้นการจัดการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหายหรือถูกขโมยไปจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นมูลค่าความเสียหายและต้นทุนที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น หากบานปลายหรือเกิดบ่อยครั้งก็ย่อมทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการขาดทุนได้ ดังนั้นภายในพื้นที่คลังสินค้าจึงควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขโมยสินค้าตามวิธีที่ร้านไทยจราจรขอแนะนำต่อไปนี้ 1.การออกแบบพื้นที่คลังสินค้า การป้องกันขโมยภายในพื้นที่คลังสินค้าต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่คลังสินค้า ควรมีลักษณะโปร่งสามารถมองเห็นพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าได้อย่างชัดเจน เพราะมุมอับมักเป็นจุดที่ง่ายต่อการขโมยสินค้ามากที่สุด และการแบ่งพื้นที่จัดเก็บสามารถสัมพันธ์กับราคาสินค้าได้

9 เรื่องที่ต้องอบรม กับพนักงานคลังสินค้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การสร้างความปลอดภัยภายในพื้นที่คลังสินค้านั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าเองด้วย สำหรับหลักการบริหารงานคลังสินค้าให้ปลอดภัยนั้น ต้องมีการทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายเตือนเอาไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมทำความเข้าใจ ทางร้านไทยจราจรขอแนะนำหัวข้อการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อพนักงานคลังสินค้าดังต่อไปนี้ 1.หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์ หรือรถขนสินค้า รถโฟล์คลิฟท์นับเป็นอุปกรณ์สำคัญในพื้นที่คลังสินค้า เพราะช่วยในการยกสินค้าหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ได้ดี

หมัดต่อหมัด! เปรียบเทียบ เสายางล้มลุก ของร้านไทยจราจร กับ เสาล้มลุกทั่วไป

หนึ่งในอุปกรณ์จราจรที่ติดตั้งแบบถาวรบนท้องถนนและสามารถพบเห็นได้บ่อย คงหนีไม่พ้นเสายางล้มลุกอย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นช่องทางจราจรได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังช่วยจัดระเบียบการจราจรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เสายางล้มลุกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มักมีปัญหาเกี่ยวกับอายุการใช้งาน เนื่องจากหักพังเสียหายได้ง่าย และยังอาจกลายเป็นปัญหาเมื่อเสาหักไปแล้วแต่ยังเหลือน็อตโผล่จากพื้นถนนที่ฐานเสา เพราะสามารถที่จะเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดอุบัติเหตุยางแตกได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากน็อตที่ฐานเสาเหล่านี้ได้พอ ๆ กัน ร้านไทยจราจรมองเห็นปัญหา

error: Alert: Content is protected !!