Showing all 5 results

ป้ายไฟลูกศร LED ไม่ต้องเปลืองค่าไฟช่วยลดภาวะโลกร้อน มองเห็นได้ไกลทั้งกลางวันและกลางคืน ที่ทั่วโลกต้องเลือกใช้

ป้ายไฟลูกศร LED พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยไม่ต้องง้อไฟฟ้าช่วยงบประหยัดมาณในการจ่ายค่าไฟ และมีหลอด LED ถึง 600 ดวง ทำให้มองเห็นได้ไกลถึง 1000 เมตร ช่วยลดอุบัติลงได้ 99.99%

error: Alert: Content is protected !!