ผู้นำด้านอุปกรณ์จราจร ที่ทันสมัย และครบวงจร มากที่สุด ในประเทศไทย!!

ด่วน!! ทางเรามีบริการดูหน้างานเพื่อตรวจสอบหรือวัดขนาดพร้อมให้คำปรึกษา ฟรี...คลิ๊กเลย!!

เงื่อนไขการขาย (TERM AND CONDITION)

วิธีการรับคืนสินค้า

- เงื่อนไขการขายสินค้านี้ใช้เฉพาะสินค้าที่ขายผ่านระบบแค็ตตาล็อก และ www.trafficthai.com ทั้งหมด ยกเว้นสินค้าที่มีการสั่งทำพิเศษ สินค้าที่มีบริการติดตั้ง และสินค้าที่จำหน่ายเป็นโครงการ

- รายละเอียดของสินค้าและข้อมูลอื่นๆ ในแค็ตตาล็อกอาจมีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดพิมพ์ ฉะนั้นท่านที่ใช้งานแค็ตตาล็อก กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องจาก www.trafficthai.com หรือติดต่อ Catalogue Sales โทร 02-114-7006 ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

- การสั่งซื้อสินค้าตามแค็ตตาล็อกหรือ www.trafficthai.com ให้ถือเป็นข้อเสนอของผู้สั่งซื้อแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาตอบรับ หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อนั้นได้

- กรณีราคาสินค้า รหัสสินค้า หรือสัญลักษณ์ (Icon) ที่ระบุเงื่อนไขในแค็ตตาล็อกนี้ไม่ตรงกับที่ปรากฏอยู่ใน www.roadsafetyproduct.comให้ยึดราคาสินค้าหรือสัญลักษณ์ (Icon) ที่ระบุเงื่อนไขใน www.trafficthai.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุด

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลสินค้าและเงื่อนไขต่างๆ ในแค็ตตาล็อกเล่มนี้และใน www.trafficthai.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า