เรื่องควรรู้ ป้ายจราจร และข้อบังคับความปลอดภัยของคนงานและผู้รับเหมา เมื่อมีการซ่อมแซมถนน

           อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น บางครั้งมีสาเหตุมาจากการซ่อมแซมถนน ทำให้รถชนกันเป็นสาเหตุให้คนงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือคนเดินถนนถูกรถชน จำเป็นต้องมี ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง และมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อปกป้องอุบัติเหตุไม่ให้เกิดกับคนงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย รวมไปถึงคนใช้รถที่ต้องขับผ่านถนนที่มีการซ่อมบำรุง ผู้รับเหมาก่อสร้างควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วนสำหรับทุกคนและการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้คนงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

           ช่างซ่อมถนนเป็นอาชีพที่มีอันตรายไม่ต่างจากงานก่อสร้าง คนงานและผู้รับเหมาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมีกฎข้อบังคับว่าควรจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ทั้งอุบัติเหตุต่อตัวคนงานเองและบุคคลภายนอกที่เดินทางผ่านพื้นที่ซ่อมถนน รวมไปถึงประสานงานกับ อปพร. ช่วยดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในระหว่างการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน

วิธีควบคุมการจราจรอย่างเหมาะสม

            ต้องยอมรับว่าการซ่อมถนนเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ แต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถมีความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น ในระหว่างการทำงานต้องควบคุมการจราจรอย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ที่ทำงานซ่อมแซมถนน กรมทางหลวง ผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมอุปกรณ์ สัญลักษณ์จราจร เพื่อควบคุมจราจรประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้อง พร้อม ป้ายเตือน  ผู้ขับขี่ให้ทราบว่ามีการซ่อมบำรุงถนนเกิดขึ้น เช่น ป้ายเตือน “ทางก่อสร้าง โปรดระมัดระวัง” ให้ติดตั้งก่อนถึงเขตก่อสร้างราว 200 เมตร แต่ถ้าบริเวณนั้นเป็นทางแยก ให้ติดตั้งป้ายใกล้จุดเริ่มโครงการและห่างจากขอบทาง 4-6 เมตร ในกรณีที่จำเป็นต้องปิดช่องทางเดินรถและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจราจรให้เหมาะสม กั้นพื้นที่ทำงาน มีพื้นที่กันชน และบริเวณจุดสิ้นสุดเขตงานซ่อมบำรุงเพื่อช่วยแก้ ปัญหารถติด และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทุกช่องทาง

 • เครื่องหมายจราจรที่ควรมี

สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการจราจรประกอบด้วย ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ ให้ผู้ที่ขับรถและใช้ทางสัญจรผ่านไปมาบนเส้นทางมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง กรวยจราจร ไฟกระพริบ แผงกั้น ไฟส่องสว่าง ตลอดจน สัญญาณไฟจราจร ต่าง ๆ ในบริเวณที่ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุรถชนกันหรือรถชนคนบนถนนที่เปิดให้มีการจราจรผ่านไปมา ในกรณีที่งานซ่อมแซมถนนทำในเวลากลางคืน ควรติด ไฟกระพริบ สีเหลืองเพื่อให้มองเห็นได้จากระยะไกลอย่างน้อย 500 เมตร โดยเฉพาะบริเวณในบริเวณทางหลวงที่มีปริมาณจราจรมากและรถยนต์ขับใช้ความเร็วสูง

 • ติดป้ายบอกเส้นทางเบี่ยงจราจร

สภาพจราจรที่มีการซ่อมแซมถนนเป็นบริเวณที่มีอันตรายมาก หากเลี่ยงเส้นทางอาจทำให้คนใช้รถมีความยุ่งยากสับสนมากขึ้น จำเป็นต้องติดป้ายซ่อมถนนและมีป้ายลูกศรชี้ทิศทางที่ถูกต้อง ในกรณีที่ปิดช่องจราจรจะมีป้ายให้รถสวนทางมาก่อนเพื่อให้รถหยุดตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้าย แล้วรอให้รถเลนปกติที่กำลังสวนมาทางผ่านไปทั้งหมดก่อน จึงขับเข้าไปในช่องจราจรนั้นได้ นอกจากนี้ควรป้ายเตือนให้ลดความเร็วเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ลดอันตรายแก่ผู้สัญจรและต่อคนงานก่อสร้าง ติดป้ายจำกัดความเร็วที่เหมาะสม ไม่กำหนดความเร็วเกินไปจะทำให้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ฝ่าฝืน อาจใช้กรวยจราจรหรือแผงกั้นเป็นอุปกรณ์ช่วยให้ยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมากค่อย ๆ ลดความเร็วลง

 • ตำแหน่งและการติดตั้งป้ายเตือน

การติดตั้งป้ายจราจรเพื่อเตือนเขตก่อสร้างและซ่อมแซมถนนข้างหน้า ตัวป้ายควรอยู่ห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห่างจากขอบทางระหว่าง 3-5 4 เมตรตามความเหมาะสม โดยติดป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณซ่อมผิวถนนประมาณ 300 เมตร ถ้าเป็นงานสั้นที่ทำเสร็จได้ในเวลากลางวัน ให้ติดตั้งก่อนประมาณ 100 เมตร ส่วนโครงการยาวที่ซ่อมบำรุงนานหลายวัน ต้องติดป้ายล่วงหน้าประมาณ 500 เมตร โดยทำป้ายหลายชุดระยะห่างกันทุก 100 เมตร

 • หลีกเลี่ยงจุดบอดการมองเห็น

การซ่อมพื้นผิวถนนใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรหนักหลายประเภท เช่น รถตัก รถขุด รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถปูผิวทาง และรถเกลี่ยดิน เมื่อต้องทำงานใกล้เครื่องจักรอันตรายและยาพาหนะเคลื่อนที่ไปมาภายในบริเวณที่ทำงานซ่อมแซมถนนควรติดกระจกโค้ง ไฟกระพริบ สัญญาณเตือน ยางกันกระแทก และอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นอื่น ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถชนคนที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมุมอับสายตา ควรแก้ปัญหาคนขับมองไม่เห็นด้วยอุปกรณ์เซฟตี้ที่เหมาะสม

ข้อบังคับความปลอดภัยของคนงาน สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

 • สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม

การทำงานซ่อมถนนที่อยู่ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ควรสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าบู๊ตหัวเหล็ก อุปกรณ์ป้องกันหู รวมไปถึง เสื้อกันฝน ที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกั๊กหรือเสื้อแจ็กเก็ตที่เป็นสีเหลืองหรือสีส้มเรืองแสง มีแถบคาดเป็นวัสดุสะท้อนแสงที่เห็นได้ในตอนกลางคืน อุปกรณ์ทุกอย่างควรมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและมีครบถ้วนตามจำนวนคน

 • กั้นพื้นที่ซ่อมถนนแยกจากผิวจราจร

โซนงานขุดซ่อมถนน ปะผิวทาง หรือยกระดับพื้นถนนทรุดตัว ทำให้เส้นทางจราจรจุดนั้นเป็นพื้นที่พลุกพล่านมีคนงานมากมายทำงานหลายอย่างพร้อมกัน มักจะมีวัสดุงานก่อสร้างกองอยู่เต็มไปหมด จำเป็นต้องใช้ กรวยจราจร และ ตาข่ายพลาสติก เพื่อกั้นพื้นที่ทำงานอย่างชัดเจน ตรงไหนเป็นบริเวณจุดซ่อมแซม ที่เก็บวัสดุ ที่เก็บถังดับเพลิง พื้นที่เครื่องจักรกลหนัก ที่จอดรถ และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนงาน

 • ระวังอันตรายจากเครื่องจักรกล

การทำงานก่อสร้างมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ หมั่นเป็นคนช่างสังเกตมองสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ดี โดยเฉพาะเครื่องจักรกลและยานพาหนะต่าง ๆ ต้องระวังให้มาก อุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท ผู้รับเหมาควรทำเครื่องป้องกันอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ปลอดภัยต่อลูกจ้าง เช่น แผงกั้นคนงานไม่เข้าไปอยู่ในรัศมีการทำงานของเครื่องจักรหนัก เครื่องหมายทางเดินรถบนพื้น และป้ายจราจรแจ้งเตือนคนงานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ติดป้ายซ่อมถนนพร้อม ไฟกระพริบ เตือนให้ผู้ใช้รถและคนเดินถนนเห็นได้ชัดแต่ไกลว่าถนนนี้กำลังซ่อมแซมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มีป้ายลูกศรให้เลี่ยงเส้นทางจราจรเพื่อลด ปัญหารถติด

 • อบรมคนงานให้มีจิตสำนึกในความปลอดภัย

ก่อนเริ่มงานควรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเตรียมระบบแจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือน ไฟกระพริบ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง หรือเครื่องมือปฐมพยาบาล นอกจากนี้ยังต้องเช็กให้แน่ใจว่าคนงานทุกคนสวมชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำในแต่ละวัน หากทำงานใกล้เศษวัสดุ ไม้ติดตะปู หรือวัสดุหนักที่อาจหล่นทับเท้า หรือในกรณีที่พักผ่อนไม่เพียงพอ เจ็บป่วย หรือหยอกล้อเล่นกันระหว่างทำงาน พฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้อาจเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นได้

 • ทำงานเมื่อมีความพร้อม

คนงานทำงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี วันไหนสุขภาพดี ร่างกายอ่อนเพลียเพราะทำงานหนักเกินไปสภาพไม่พร้อมทำงาน โดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนแสงแดดจ้าควรดื่มน้ำปริมาณมาก จิบน้ำหวานหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนและแสงแดดโดยตรงเพื่อป้องกันอาการลมแดด ภาวะขาดน้ำ และภาวะอ่อนเพลียจากความร้อน

ในงานก่อสร้างซ่อมผิวทางมีอุปกรณ์เกี่ยวกับจราจรมากมายที่ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่เฉพาะ ป้ายจราจร ป้ายเตือนซ่อมถนน ป้ายเตือนทางปิด หรือไฟสัญญาณจราจรเท่านั้น ยังรวมถึงไฟกะพริบ ไฟแสงสว่างแรงสูงเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายจราจรในระยะไกลในตอนกลางคืน เมื่อต้องการอุปกรณ์สำหรับงานจราจรอื่น ๆ ติดต่อสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดูหน้างานจริงได้ที่ ร้านไทยจราจร เว็บไซต์ https://trafficthai.com/

ที่มาข้อมูล

 • https://trafficthai.com/
 • https://www.bigrentz.com/blog/road-construction-safety
 • https://www.welovesafety.com/16654145/อบรมผู้รับเหมา
 • http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/6/27588_1_1656063230829.pdf?time=1656323076924

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า
error: Alert: Content is protected !!