สัญญาณไฟจราจร กับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

                                  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นหนึ่งในความจำเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการมี หากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เริ่มรวมกลุ่มอยู่กับเป็นชุมชน ก็ต้องมีการตั้งกฎระเบียบทำความเข้าใจในกติกาการอยู่ร่วมกันเพื่อให้อยู่ด้วยกันในชุมชนได้อย่างราบรื่นและที่สำคัญคือมีความปลอดภัย 

          เมื่อการคมนาคมทางบกพัฒนามาถึงการสร้างถนนเพื่อใช้สัญจรไปมา โดยในยุคแรกที่ยังไม่มีรถยนต์ ก็เป็นยานพาหนะประเภทรถม้าหรือรถลาก เริ่มแรกที่มีคนใช้ยานพาหนะไม่มาก ก็ใช้วิธีการคอยมอง ระแวดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรถชนคนเดินถนน หรือรถชนกัน ต่อมาเมื่อมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ตามแยกต่าง ๆ ที่ถนนตัดกัน ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทาง ใช้สัญญาณมือบอกให้หยุดหรือให้ไปได้ จนปัจจุบันที่โลกเราเต็มไปด้วยถนนหนทางที่เป็นโยงใย มีทางแยกต่าง ๆ มากมาย ทั้งรถและผู้คนต้องแบ่งปันพื้นที่ทางเท้าและถนนร่วมกัน ก็ยิ่งจำเป็นต้องมี ป้ายจราจร หรือ สัญลักษณ์จราจร เพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีลดอุบัติเหตุ

                     สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายจราจร ต่าง ๆ ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เช่น ป้ายจราจร หรือ สัญญาณไฟจราจร โดยมีการออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานที่เข้าใจได้ทั่วโลก เมื่อเห็นสัญลักษณ์ ป้าย หรือสัญญาณทำให้เข้าใจได้ทันทีว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เข้าใจตรงกันทุกคน สัญญาณ ไฟจราจร ยังมีการพัฒนาเพื่อตอบรับกับความปลอดภัยที่ต้องการเพิ่มขึ้น เช่น มีเลขนับถอยหลังเพื่อเตือน เป็นต้น

 

 

 

 

         วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง สัญลักษณ์จราจร ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ สัญญาณไฟจราจร หรือที่เรียกกันแบบย่อ ๆ ว่า ไฟเขียวไฟแดง สัญญาณไฟจราจรเป็นสัญญาณที่ใช้สีเป็นสื่อในการบอกว่าให้ผู้ใช้รถยนต์บนถนนต้องปฏิบัติอย่างไร

 

 • ไฟแดง หมายถึง ให้หยุดรอจนกว่าสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวถึงไปได้
 • ไฟเขียว หมายถึง ให้รถวิ่งต่อไปได้
 • ไฟเหลือง (หรือสีอำพัน) หมายถึง ให้ชะลอเพื่อเตรียมตัวหยุด เพราะสัญญาณถัดไปจะเป็นไฟสีแดง

 

 

 

 

       เชื่อว่า สัญญาณ ไฟจราจร นี้ เป็นสีที่ใครก็เข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าหมายถึงให้ทำอะไร และไม่ว่าเป็นคนชาติใดภาษาใดก็เข้าใจเหมือนกัน เหมือนเป็นภาษาสากล ลองจินตนาการว่าถ้าทางแยกทุกแห่งไม่มี ไฟจราจร รถที่กำลังแล่นมาจากทางหนึ่งจะทราบได้อย่างไรว่า มีรถที่กำลังแล่นมาทางขวาหรือทางซ้ายหรือไม่ เพราะมองไม่เห็นจนกว่าจะใกล้ถึงทางแยก ซึ่งถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องชะลอความเร็วกันทุกคันเพื่อหันซ้ายหันขวาเหมือนกับตอนเราจะเดินข้ามถนน ถนนหนทางคงจะวุ่นวายน่าดู

      การมี สัญญาณไฟจราจร ก็เพื่อจัดระเบียบกำหนดสลับว่าตรงทางแยกจะให้เส้นทางไหนรถวิ่งผ่านไปได้ ส่วนเส้นทางจากแยกอื่นก็ให้หยุดรอก่อน และสลับแบบนี้กันไป  ทำให้การจราจรบนท้องถนนมีระเบียบ และมีความปลอดภัย เป็น วิธีลดอุบัติเหตุ ได้ แม้ทุกคนจะทราบถึงความหมายของสัญญาณไฟจราจรเป็นอย่างดี แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นไม่เพียงแค่ตัวสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นที่จะทำให้การสัญจรบนท้องถนนปลอดภัย แต่ขึ้นอยู่กับการรักษากฎระเบียบของทุกคนด้วย

 

 

 

 

     เรามักเห็นจากข่าวทุกวันว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร ไม่เพียงตัวเราเท่านั้นที่เดือดร้อน แต่อาจทำให้คนอื่นที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ต้องเดือดร้อน สูญเสียทั้งชีวิตหรือทรัพย์สินได้เช่นกัน ดังนั้นหากทุกคนปฏิบัติตามกฎก็ทำให้ปลอดภัย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ แค่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น ทุกคนจะไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง

     และบางครั้งอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดี เช่น บางคนคิดว่าการเลี้ยวซ้ายทุกแยกคือผ่านตลอด ที่จริงแล้วไม่ใช่ ถ้าเป็นแยกที่มีสัญญาณไฟ และไม่มี ป้ายจราจร ติดไว้ว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ถึงเราต้องการเลี้ยวซ้ายก็ต้องรอสัญญาณไฟจราจร ถ้าเลี้ยวซ้ายขณะที่ไฟแดงมีความผิดเทียบเท่ากับฝ่าฝืนสัญญาณไฟทันที หรืออีกตัวอย่าง นั่นคือ บางคนคิดว่าเราสามารถกลับรถได้ทุกแยก เมื่อสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟเขียว ที่จริงแล้วเราจะกลับรถตรงทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรได้เฉพาะถ้าจุดนั้นมีป้ายจราจรกำหนดไว้ว่าให้กลับรถได้เท่านั้น หากฝ่าฝืนก็ถือว่ามีการผิดตามกฎหมายจราจรเช่นกัน

 

 

 

 

นอกจากเรื่องเข้าใจผิดแล้ว มีเรื่องของ สัญญาณไฟจราจร อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไฟจราจร 3 สี ที่เห็นกันทั่วไป

ที่หลาย ๆ คนยังไม่เคยเจอ และอาจไม่เข้าใจว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจอกับสัญญาณไฟประเภทนี้

 • ไฟกระพริบสีเหลือง ส่วนใหญ่มักคิดว่าไฟกระพริบเกิดจากไฟจราจรเสีย ซึ่งมันก็เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ทุกกรณี ถ้าเป็นความตั้งใจ ไฟกระพริบสีเหลืองจะหมายถึงให้ชะลอความเร็วในแยกนั้น หากปลอดภัยถึงไปต่อได้ ปกติไฟกระพริบสีเหลืองจะติดตั้งตรงถนนที่เป็นทางเอกหรือเส้นทางหลัก
 • ไฟกระพริบสีแดง สีแดงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงอันตรายกว่าสีเหลือง หมายถึงต้องระวังมาก เราจะพบไฟกระพริบสีแดงที่ทางรองหรือทางโท เพื่อเตือนว่าให้หยุดรถก่อนถึงแยก ถ้าปลอดภัยถึงไปต่อ ที่ต้องเป็นสีแดงที่หมายถึงต้องหยุด ก็เพราะเป็นทางรอง รถมีจำนวนน้อยกว่า ข้างหน้าเป็นทางหลักที่มีรถสัญจรมากกว่า 

 

 

 

 

       ยังมีการทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเกี่ยวเนื่องจาก สัญญาณไฟจราจร  โดยมีสาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือการมองไม่เห็นสัญญาณไฟจราจร ซึ่งตรวจพบว่าไม่ได้เกิดจากการเสพของมึนเมา หรือการอดนอนของผู้ขับขี่แต่อย่างใด แต่เกิดจากคุณภาพของสัญญาณไฟจราจร องศาการติดตั้ง ระยะการมองเห็น ฯลฯ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของไฟจราจรเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

                      สัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง นี้ นอกจากเราจะเห็นติดตั้งตามสี่แยกต่าง ๆ แล้ว ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น นำไปติดแผงกั้นเส้นทาง นำไปใช้ในทางแยกย่อย ๆ ของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน หรือคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ฯลฯ โดยการเลือกซื้อสัญญาณไฟจราจรเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ปลอดภัยสูงสุดนั้น ร้านไทยจราจรมีข้อสังเกตให้ควรพิจารณาดังนี้

 

 

 

 

 • สัญญาณไฟจราจร ควรเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาได้คุณภาพ ต้องเลือกซื้อที่มีระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ISO9001
 • สัญญาณไฟจราจร ควรมีขนาดที่เหมาะกับขนาดของทางแยกที่นำไปใช้ ถ้าเป็นทางแยกถนนใหญ่หลายเลน จำเป็นต้องมีระยะการมองเห็นที่ไกลกว่า ก็ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยขนาดปัจจุบันของสัญญาณไฟจราจรที่มีการผลิตและจำหน่าย มี 100 มม. 200 มม. และ 300 มม. ไฟขนาดเล็กใช้นำไปติดตั้งเพื่อกำหนดกฎจราจรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ 
 • สัญญาณไฟจราจร ควรติดหลอดไฟที่ได้คุณภาพ หากเป็นหลอดไฟธรรมดาก็มีโอกาสเสียง่าย ไม่ค่อยทนทาน แต่ถ้าเป็นหลอดไฟ LED ก็จะทนนานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า หรือหากต้องการประหยัดพลังงาน ก็สามารถเลือกใช้ไฟจราจรที่มีแผงโซล่าร์เซลล์
 • สัญญาณไฟจราจร ควรมีมุมมอง บน ล่าง ซ้าย ขวา ได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา เพิ่มความปลอดภัยให้รถทุกเลนเห็นสัญญาณไฟได้ชัดเจน

 

 

ป้ายจราจร

 

 

 • สัญญาณไฟจราจร ควรมีมาตรฐานในการกันฝุ่นและน้ำ ต้องทนทานต่ออุณหภูมิที่ร้อนและเย็นได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย เพราะต้องติดตั้งในที่แจ้งกลางแดดกลางฝน
 • สัญญาณไฟจราจร มีลักษณะของหลอดไฟให้เลือกหลายแบบ เช่น แบบกลม แบบลูกศร แบบกากบาท หรือแบบรูปคนเดินข้าม ก็ให้เลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการติดตั้งไฟจราจร

 

                 ร้านไทยจราจรเรามีไฟจราจรคุณภาพดีให้เลือกใช้ในหลายรูปแบบ หลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การนำไปใช้งาน และงบประมาณ โดยเรามีบริการดูหน้างานก่อนเพื่อไม่ให้เสนอราคาผิดพลาด และหากสั่งซื้อเกินขั้นต่ำ มีการจัดส่งให้ฟรีให้เขตกรุงเทพและปริมณฑล สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกัน ช่วยลดความกังวลของลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด หากต้องการสั่งซื้อ ไฟจราจร อย่าลืมนึกถึงร้านไทยจราจร

 

ที่มาข้อมูล :