เคลียร์ปัญหารถติดในเมืองด้วยการจัดการระบบ สัญลักษณ์จราจร

             รูปแบบการจราจรในเขตเมือง ภาพที่หลายคนคิดเหมือนกันก็คงจะเป็นภาพการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากปริมาณรถจำนวนมากที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน จากประเด็นตรงนี้อาจพอให้เรารู้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองด้วยวิธีเดิม ๆ อย่างการขยายถนน หรือการสร้างทางด่วนใหม่ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้เร็วพอ เพราะทุกโครงการนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะเรียบร้อย อย่างนั้นแล้วการเอาชนะปัญหาที่ได้ผลจะต้องมาในรูปแบบของการจัดการระบบ สัญลักษณ์จราจร และการบริหารการจราจรที่มีประสิทธิภาพ

ปรับผังการจราจรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ถ้าลองพิจารณาถึงปริมาณรถกับจำนวนเส้นทางทั้งถนนขนาดเล็กและใหญ่ในพื้นที่เมืองแล้ว จะเห็นว่าการขยายถนนเพิ่มเป็นโครงการที่ทำได้ยาก ด้วยพื้นที่ที่มีจำกัดของเขตเมือง ทำให้เราต้องมาลองมองหาวิธีการในการจัดการกับ ปัญหารถติด ด้วยวิธีใหม่ นั่นคือการเริ่มต้นที่การปรับผังการจราจรพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนและปรับผังการจราจรใหม่

         ปฏิเสธไม่ได้ว่าผังการจราจรแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การจราจร ณ เวลานี้ได้ เราจำเป็นต้องมีการปรับแผนผังเส้นทางจราจรในเมืองใหม่ เพื่อให้การติดตั้งสัญลักษณ์จราจรทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         วิธีการที่ดีคือการศึกษาปัญหาว่าในแต่ละจุดของเมือง มีจุดไหนที่เป็นเส้นทางที่มีปัญหารถติดหนัก อาจแบ่งเป็นระดับเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รถติดมาก ติดน้อย ไปจนถึงเส้นทางที่การจราจรราบรื่น ตรงนี้จะทำให้เราสามารถวางแผนได้ว่าจะปรับผังการจราจรของเมืองอย่างไร

เพิ่มข้อกำหนดการใช้ถนนที่เข้มงวด

          การกระจุกตัวของปริมาณรถในเมืองที่มากเกินไปทำให้เกิดปัญหารถติด รวมไปถึงการมารวมกันของรถหลายประเภท ทั้งรถที่ใช้ในระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ส่วนตัว และรถบรรทุกขนาดเล็กใหญ่ สัญจรมาใช้ถนนเดียวกัน

          เพื่อเป็นการจำกัดปริมาณรถไม่ให้มีมากเกินไปจนทำให้เกิดรถติด ควรออกข้อกำหนดให้รถที่มีขนาดใหญ่ใช้พื้นที่ถนนในเมืองได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น ช่วงที่การจราจรไม่ติดขัดอย่างเวลากลางคืนจนถึงเช้ามืด วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาจราจรอย่างเห็นผลได้ทันทีที่มีการบังคับใช้

การกำหนดใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน

          สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายจราจร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถแจ้งหรือบังคับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญลักษณ์นั้น ซึ่งถ้าหากว่ามีการกำหนดใช้อย่างเหมาะสมและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยแก้รถติดในเมืองให้มีการจราจรที่คล่องตัวกว่าได้

traffic symbols
สัญลักษณ์จราจรที่ถูกบังคับใช้โดยทั่วกัน

            ด้วยขนาดของเมืองที่ถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่ แต่ด้วยความแออัดทำให้จำเป็นต้องมีการแบ่งพื้นที่ในการบริหารเมือง ซึ่งก็จะมีแต่ละเขตที่อยู่ในภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่แยกกัน จุดนี้อาจดูเป็นข้อดีของการบริหารเมืองที่มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเป็นในแง่ของการบริหารงานจราจร ควรต้องรวมศูนย์การบริหารให้เป็นหนึ่งเดียวหรือกำหนดใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดการ

กฎหมายจราจรกับการใช้จริงในเชิงปฏิบัติ

           ปกติแล้วผู้ใช้รถที่มีใบอนุญาตขับขี่ จะมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อควรปฏิบัติในการสัญจรเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ประเด็นก็คือการบังคับใช้กฎหมายในเชิงปฏิบัติของพื้นที่เมืองที่มีแต่ความเร่งรีบนั้นมีปัญหา เพราะเรื่องรถติดหนักทำให้คนอยากจะใช้ทางลัดหรือละเมิดกฎหมายจราจร จนอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ป้องกันปัญหาสาเหตุของรถติดในเมือง

         สาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหารถติดในเมืองนั้นเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง จนทำให้เส้นทางสัญจรถูกลดทอนลงเนื่องจากคนงานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหารถติดเพราะในแต่ละไซน์งานมีรูปแบบการติดตั้ง ไฟจราจร แจ้งเตือนไม่เป็นมาตรฐาน

การประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทาง

ในบางครั้งถนนสัญจรในเขตเมืองจะต้องถูกปิด มีปัญหาหรือใช้การไม่ได้ ผลก็คือรถที่เคยใช้เส้นทางประจำต้องมาหาเส้นทางใหม่เพื่อไปยังจุดหมาย สิ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหารถติด ที่ทำให้เสียทั้งเวลาและยังไปกระทบกับเส้นทางอื่น

แนวทางในการแก้ใขปัญหารถติดในระยะยาว

          การเลือกติดตั้งป้าย สัญลักษณ์ และ ไฟจราจร เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ปัญหารถติดในเมืองได้มีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว แต่ก็ใช่ว่าปัญหานั้นจะหมดไปอย่างถาวรได้ ทางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจำเป็นต้องวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเอาไว้ด้วย

  • การบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมถึงกัน การเดินทางในเมืองที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือระบบขนส่งมวลชน เพราะเมื่อเทียบปริมาณของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน การลดปริมาณการใช้รถส่วนตัวให้น้อยลงได้อย่างถาวรคือการยกระดับการให้บริการขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับการเชื่อมโยงเส้นทางการให้บริการที่ขยายโครงข่ายทั่วทั้งตัวเมืองในทุกรูปแบบการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟฟ้าทั้งลอยฟ้าและใต้ดิน ที่เมื่อระบบขนส่งดีแล้วคนก็จะอยากใช้บริการมากขึ้น ปัญหารถติดในเมืองก็จะหายไปเองโดยธรรมชาติ
  • วางระบบผังเมืองใหม่ในส่วนต่อขยาย ผังเมืองเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ยากมากที่สุด แต่ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อการแก้ปัญหารถติดและเป็น วิธีลดอุบัติเหตุ ในการจราจรที่ได้ผลที่สุดด้วยเช่นกัน ในระยะยาวแล้วเราไม่อาจสามารถเปลี่ยนผังเมืองเดิมได้ แต่ทำได้ในส่วนต่อขยายความเจริญที่มีการพัฒนาขยายออกไปอยู่ตลอดเวลา การเริ่มต้นวางผังเมืองใหม่ที่ดีและการวางระบบขนส่งที่เชื่อมโยงรองรับกับเมืองเดิม จะช่วยป้องกันปัญหารถติดในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเมืองคลี่คลายลง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ สัญลักษณ์จราจร และควรมีการวางแผนการบริหารจัดการการจราจรใหม่ ด้วยวิธีการที่สามารถทำได้ทันทีและเห็นผลได้ชัดเจน ให้ไทยจราจรเป็นผู้ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์จราจรคุณภาพที่จะมาช่วยจัดการปัญหารถติดในเมือง ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ สัญญาณไฟ ป้ายจราจร หรืออุปกรณ์จราจรประเภทต่าง ๆ กับสินค้าที่เลือกได้ตรงโจทย์ความต้องการที่คุณสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของไทยจราจรที่ trafficthai.com

ที่มาของข้อมูล:

– https://trafficthai.com/content_blog-35.html

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row]