ตลาดขนาดใหญ่กับแนวทางในการจัดสรร ที่จอดรถ ให้ถูกใจลูกค้า

เพราะการบริหารจัดการตลาดที่มีขนาดใหญ่นั้นมีหลายปัจจัยที่เจ้าของกิจการจำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างใส่ใจ และไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารร้านค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริหาร ที่จอดรถ ของตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เดินทางมาใช้บริการตลาดของเราด้วย ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าที่จอดหรือลานจอดรถนับเป็นปัจจัยสำคัญหลักข้อแรก ๆ ที่ลูกค้าจะใช้เป็นปัจจัยตัดสินใจว่าจะเดินทางมาใช้บริการซื้อของที่ตลาดนั้นหรือไม่

การเตรียมและจัดสรรพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ

ประเด็นสำคัญของการจัดสรรลานจอดรถให้กับลูกค้าของตลาดที่มีขนาดใหญ่ก็คือเรื่องของการเตรียมพื้นที่ให้มีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากหากเรานั้นขาดความเข้าใจถึงหลักของการจัดสรรพื้นที่ลานจอดรถอย่างเหมาะสม มาดูกันว่าจะมีแนวทางจัดสรรพื้นที่อย่างไร ดังนี้

Parking lot size
ปริมาณร้านค้าไม่สำคัญเท่าขนาดของลานจอด

        เรื่องนี้อาจดูไปแล้วค่อนข้างขัดกับหลักการทำธุรกิจประเภทตลาดหรือการเปิดให้เช่าพื้นที่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ณ ปัจจุบัน เราต้องมาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกมาเข้าใช้บริการตลาดของลูกค้า และปัจจัยอันดับต้น ๆ ก็คือเรื่องของที่จอดรถนี้เอง นั่นหมายความว่าก่อนที่เจ้าของตลาดจะสนใจแต่รายได้จากการเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าที่เปิดร้านเยอะ ๆ ควรหันไปจัดการกับการจัดสรร ที่จอดรถจักรยานยนต์ และที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอกับความต้องการและปริมาณรถก่อนจะดีที่สุด

แยกประเภทรถ แยกประเภทผู้เข้าใช้งานพื้นที่

        ประเด็นสำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการเข้าใช้พื้นที่ลานจอดรถ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่านอื่นได้รับความสะดวกและการดูแลอย่างเหมาะสม ทางผู้ดูแลตลาดควรแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ไว้สำหรับการจอดรถแต่ละประเภท เช่น การแบ่งพื้นที่ให้ลูกค้าที่เดินทางมาโดยการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ แยกกันอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการแบ่งด้วยว่าพื้นที่จอดรถนี้เป็นของลูกค้าหรือพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการบริหารจัดการ

พื้นที่หรือแผนสำรองสำหรับจัดการปัญหาเฉพาะหน้า

       ในบางกรณีตลาดอาจมีการจัดงานพิเศษที่เป็นการส่งเสริมการขายหรือมีงานอีเวนต์สำคัญที่อาจทำให้เกิด ปัญหารถติด และมีจำนวนรถที่มากเกินกว่าที่พื้นที่ลานจอดรถของตลาดจะรองรับไหว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการตลาดเกิดความไม่พึงพอใจ ทางผู้ที่มีหน้าที่ดูแลควรจัดเตรียมมาตรการรับมือเอาไว้ เพื่อเป็นการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเตรียมพื้นที่สำรองนอกลานจอดรถ หรือจะเป็นการเปิดให้ลูกค้าสามารถจอดรถซ้อนคันได้ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึง

การจัดสรรพื้นที่ในลานจอดอย่างเป็นระบบ

หลังจากเราได้ทำการวางแผนและจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการ และการแบ่งประเภทการใช้งานลานจอดรถของตลาดให้มีความเหมาะสมกับประเภทรถและผู้ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการแล้ว ประเด็นสำคัญต่อมาก็คือการจัดสรรพื้นที่ภายในลานจอดแต่ละโซนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นระบบที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเทคนิคดังต่อไปนี้

Divide parking spaces
แบ่งช่องจอดรถอย่างเหมาะสม

เพื่อให้รถที่เข้ามาจอดในพื้นที่ของตลาดมีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการดูแล เราสามารถเลือกใช้ เครื่องหมายจราจร เข้ามาช่วยในการจัดสรรการแบ่งเส้นจอดรถโดยเริ่มต้นจากการใช้สัญลักษณ์เพื่อตีเส้นแบ่งที่จอดรถซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งการทาสีที่พื้นผิวถนน หรือเทปสะท้อนแสงที่สามารถสะท้อนแสงได้ดีในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเหมาะกับตลาดที่เน้นเปิดในช่วงเย็น ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการตีเส้นที่จอดจะต้องดูถึงความเหมาะสมตามประเภทรถ และที่สำคัญก็คือต้องไม่ตีเส้นแคบเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพราะเวลาที่ลูกค้าเข้าจอดจะสามารถจอดได้สะดวก รวมไปถึงในตอนที่นำของขึ้นรถจะได้ไม่ต้องกังวลว่าของจะไปชนกับรถที่จอดอยู่ด้านข้าง

ทางเข้าและออกที่คล่องตัว

จุดที่มักจะมี ปัญหารถติด มากที่สุดจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ส่วนของทางเข้าและออก เพื่อให้ลูกค้าไม่เกิดความรู้สึกหงุดหงิดในการเดินทางเข้ามาซื้อของที่ตลาด ผู้ดูแลควรมีการวางแผนกำหนดจุดทางเข้าและออกให้เหมาะสม หากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีลานจอดรถกว้าง และมีปริมาณรถเข้าออกใช้บริการเยอะ ควรจัดให้มีเส้นทางเข้าและออกหลายจุด โดยสามารถเลือกได้จากพื้นที่ของลานจอดรถที่มีการเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก เช่น ด้านหน้าตลาด ด้านข้าง หรือด้านหลังตลาด ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าใช้และออกจากลานจอดรถมากยิ่งขึ้น

เส้นทางเดินรถที่ต้องควบคุมให้ดี

เพื่อเป็น วิธีลดอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในลานจอดรถของตลาด ผู้ดูแลควรมีการกำหนดเส้นทางเดินรถในพื้นที่ให้มีความชัดเจน ด้วยการติดตั้ง เครื่องหมายจราจร ไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ชัดเจน และสามารถมองเห็นและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ป้ายแจ้งไว้ได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถขับสวนเลนจนเกิดอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก ซึ่งเครื่องหมายอย่างเช่น ป้ายจราจร กรวยจราจร ป้ายและลูกศรบังคับทิศทางคือสิ่งที่จะช่วยควบคุมการสัญจรของลูกค้าให้มีระเบียบและง่ายต่อการปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยังช่วยสร้างความเข้าใจในหลักของการสัญจรที่ถูกต้องแก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย

การจัดสรรพื้นที่กับเรื่องความปลอดภัยที่ไม่อาจมองข้าม

เพราะลำพังแค่การจัดสรรพื้นที่ลานจอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการ อย่างการแบ่งพื้นที่สำหรับ ที่จอดรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ของลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้า อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจได้ เพื่อความอุ่นใจในการเข้าใช้บริการพื้นที่ตลาด ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วย โดยคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

 • การจัดการกับปัญหาโจรกรรมอย่างได้ผล ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยไม่ได้มีแค่เรื่องการหา วิธีลดอุบัติเหตุ แต่ยังรวมไปถึงการดูแลพื้นที่ลานจอดรถให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมด้วย ยิ่งเป็นพื้นที่ตลาดขนาดใหญ่ที่มีรถเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ประการแรกที่ช่วยดูแลความปลอดภัยได้ก็คือ การจัดทำระบบลานจอดรถอัตโนมัติที่จะช่วยป้องกันการโจรกรรมรถของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในจุดที่สำคัญเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจตราในบริเวนลานจอดรถตลอดเวลาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
 • พื้นที่พิเศษที่ถูกจัดสรรมาเพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นการแสดงถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้าที่เดินทางเข้ามาใช้บริการลานจอดรถของตลาด ผู้ดูแลควรมีการจัดสรรพื้นลานลอดรถส่วนหนึ่งที่สงวนเอาไว้สำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม อย่างเช่น ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี Lady Park หรือที่จอดรถสำหรับผู้พิการ และผู้ที่เดินทางมาเป็นครอบครัว การได้แบ่งพื้นที่พิเศษเอาไว้จะแสดงถึงความใส่ใจที่มีต่อลูกค้าคนสำคัญของตลาด ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น และช่วยทำให้เกิดความประทับใจในบริการซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าทุกคน

ด้วยการบริหาร ที่จอดรถ ของตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและรู้ได้ทันทีเลยว่า หากเดินทางมาที่ตลาดเมื่อใด ก็จะมีที่จอดรถให้สามารถจอดได้อย่างสะดวก และเมื่อการเดินทางไปมาทำได้ง่าย ลูกค้าก็จะเลือกมาที่ตลาดของเราเป็นอันดับแรก และเพื่อให้การบริหารจัดการลานจอดรถของเรามีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ให้ ร้านไทยจราจร ของเราเป็นผู้สนับสนุนสำคัญในการจัดหาอุปกรณ์จราจรที่จำเป็น โดยคุณสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าอุปกรณ์จราจรที่ต้องการได้ผ่านเว็บไซต์ trafficthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาข้อมูล

 • https://trafficthai.com/content_blog-108.html

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า
error: Alert: Content is protected !!