ข้อดี/ข้อเสีย ของการใช้สีจราจร Epoxy Acrylic Enamel

         คุณผู้อ่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าตามถนน ลานจอดรถ หรือเสาต่าง ๆ ในอาคารจอดรถนั้น ไม่ได้เป็นพื้นปูนหรือสีปูนธรรมดา แต่จะมีการทาสีลงบนพื้นผิวถนน ขอบถนน หรือตามเสาต่าง ๆ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ใช้รถยนต์และอาคารจอดรถสามารถมองเห็นสถานที่ต่าง ๆ และข้อควรระวังต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากสีที่ใช้ทาตามสถานที่ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องทนต่อแรงเสียดทานจากล้อรถ ความร้อนจากท่อไอเสีย ลม ฝน หรือแสงแดดในกรณีที่ใช้งานบริเวณกลางแจ้ง สภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออายุการใช้งานของสีที่นำมาใช้งาน ซึ่งสีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนั้นก็คือสี Epoxy Acrylic Enamel นั่นเอง แต่สีชนิดนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียที่ผู้ใช้งานควรทราบก่อนนำไปใช้ ดังมีรายละเอียดที่ ร้านไทยจราจร ขอชี้แจงต่อไปนี้

 

 • ข้อดีของสี Epoxy Acrylic Enamel

ข้อดี/ข้อเสีย ของการใช้สีจราจร Epoxy Acrylic Enamel

1.ระยะเวลาอันสั้นที่สีใช้ในการ Set ตัว

        เนื่องจากการทาสี Epoxy Acrylic Enamel นั้นมักต้องใช้ทาบริเวณพื้นผิวที่รถราจะต้องขับเคลื่อนผ่านอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องการสีที่แห้งเร็วเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้การ ทำสีลูกศรจราจร กลายเป็นการกีดขวางทางจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสัญจรติดขัดที่เป็นปัญหาระยะยาวได้ หรืออาจทำให้เกิดการเลอะเทอะไปยังบริเวณอื่น ๆ เมื่อมีผู้ที่ไม่ทราบมาเหยียบย่ำหรือเคลื่อนผ่านสีที่ทาเอาไว้ได้ ดังนั้นการนำสีที่แห้งได้เร็วมาใช้งานจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก

8 วิธีทำให้คุณขับรถแล้วไม่ง่วง (ข้อ 7 ช่วยคุณได้แน่)

2.ความสามารถในการยึดเกาะ

       เนื่องจากพื้นผิวถนนมักทีความเรียบลื่นมากกว่าพื้นผิวรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นสีที่ดีจึงควรมีความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวถนนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการ ทำสีทางม้าลาย บนพื้นผิวคอนกรีต หรือการทำเส้นแบ่งเลนผ่านแผ่นเหล็กปิดท่อระบายน้ำ ซึ่งสี Epoxy Acrylic Enamel นั้นมีความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าสีชนิดอื่น ๆ ไม่มีอาการหลุดล่อนได้ง่าย

8 วิธีทำให้คุณขับรถแล้วไม่ง่วง (ข้อ 7 ช่วยคุณได้แน่)

3.ความสดใส สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

        เนื่องจากการใช้ Epoxy Acrylic Enamel นั้นเป็นการใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในงานจราจร ดังนั้นจึงควรสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ในที่แสงสว่างน้อย หรือเมื่อสภาวะอากาศไม่ปกติ ทั้งกรณีที่ฝนตก หรือมีหมอกหนา ความสดใสของเม็ดสีจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คนสามารถมองเห็นสัญลักษณ์ของสีได้ชัดเจนทุก ๆ เวลา ไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนจนหลงทิศทาง หรือฝ่าฝืนสัญลักษณ์จราจรจนเกิดอันตรายได้

8 วิธีทำให้คุณขับรถแล้วไม่ง่วง (ข้อ 7 ช่วยคุณได้แน่)

4.ความทนทานต่อสภาวะอากาศต่าง ๆ

        คุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของสี Epoxy Acrylic Enamel นั้นก็คือความทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ ได้ดี ทั้งความชื้นสูงในกรณีที่เกิดฝนตก หรือมีน้ำไหลผ่านพื้นผิวถนน ทนทานต่อความร้อนที่มีจากแสงแดด หรือท่อไอเสียรถยนต์ รวมถึงแรงเสียดสีที่มาจากการขับเคลื่อนรถยนต์ผ่านสีไป การขูดขีดจากรองเท้าของผู้ที่เดินผ่าน รวมไปถึงแรงกดทับจากรถที่มีขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทำให้การเลือกสีที่มีความทนทานเป็นพิเศษมีความสำคัญและจำเป็นมาก

 • ข้อเสียของการใช้สี Epoxy Acrylic Enamel

8 วิธีทำให้คุณขับรถแล้วไม่ง่วง (ข้อ 7 ช่วยคุณได้แน่)

1.กลิ่นที่รุนแรง

      เนื่องจากสีชนิดนี้มีส่วนประกอบของสารอะคริลิกเรซิ่น ซึ่งมักมีกลิ่นค่อนข้างแรงหากนำมาใช้ในบริเวณที่อยู่ภายในอาคารหรือมีลักษณะของการอับอากาศได้ ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อทาสี Epoxy Acrylic Enamel จึงควรมีความเข้าใจในการใช้งานของสีประเภทนี้เป็นอย่างดี และควรมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมเอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะในขณะที่กำลัง ทำสีช่องจอดรถ หรือทำสัญลักษณ์ที่เสาอาคาร หรือนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางข้ามถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนั่นเอง

8 วิธีทำให้คุณขับรถแล้วไม่ง่วง (ข้อ 7 ช่วยคุณได้แน่)

2.การเตรียมพื้นผิวก่อนนำมาใช้งาน

       เพื่อให้อายุการใช้งานของสี Epoxy Acrylic Enamel มีความคุ้มค่าที่ยาวนาน รวมถึงมีความสวยงามหลังจากที่ทาลงไปบนพื้นผิวจราจรแล้ว จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นผิวของวัสดุที่จะทาสีชนิดนี้ให้ดีเสียก่อน ทั้งความสะอาดของพื้นผิว และความเรียบของพื้นผิว จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการดำเนินการ เพื่อให้ ทำสีเส้นจราจร ได้ตรงตามแนวที่กำหนดตลอดเส้น มีความเรียบ และหนาของเนื้อสีอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีความทนทานที่ยาวนานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

       เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ที่สนใจนำไปใช้งานคงทราบแล้วว่าควรพิจารณาเลือกใช้สี Epoxy Acrylic Enamel กับงานจราจรด้านใดบ้าง ซึ่งก่อนนำมาใช้งานควรวัดขนาดพื้นที่ให้ดี ตรวจสอบและกำหนดแผนการทำงานให้ดี เพื่อให้สามารถจัดซื้ออุปกรณ์และสีได้อย่างเพียงพอ ไม่มีเหลือมากเกินไปอันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ หรือขาดไปไม่เพียงพอกับการใช้งานทำให้ต้องเสียเวลาในการจัดซื้อมาใช้ใหม่ และควรพิจารณาเลือกซื้อกับร้านที่คัดสรรสี Epoxy Acrylic Enamel ที่มีคุณภาพดีมาให้คุณเลือกใช้ รวมถึงมีช่างผู้ดำเนินงานมาอำนวยความสะดวกให้กับคุณ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมีความชัดเจน เมื่อนำไปใช้งานแล้วมีความทนทานสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่า เพราะการทำสีงานจราจรมักไปรบกวนการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ การทำงานที่รวดเร็ว สีแห้งไว แต่มีความทนทานได้ดี จึงเป็นสิ่งที่ ร้านไทยจราจร ให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอยู่เสมอ

 

contact_us
เฟส

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

อุปกรณ์จราจร มากกว่า 1,000 ชนิด !!

ร้านไทยจราจร คือแหล่งรวบรวมอุปกรณ์จราจรที่ทันสมัยและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย สินค้าของทางร้านจะมีการอัพเดทใหม่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เพื่อมีความหลากหลายในการตอบโจทย์ และแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ร้านไทยจราจร แหล่งรวมอุปกรณ์จราจร กว่า 1,000 ชนิด!!

ร้านไทยจราจร
แค็ตตาล็อค ร้านไทยจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า
error: Alert: Content is protected !!